top of page
CORINFESTA_logo_1.png
2024_05_Corinfesta.jpg

INNI DIOCESANI

inni dioesani

INNI LITURGICI - Diocesi di Pinerolo

INNI LITURGICI - Diocesi di Pinerolo

INNI LITURGICI - Diocesi di Pinerolo
Si può - Inno Diocesano 2023
03:24
Riproduci Video

Si può - Inno Diocesano 2023

Mio Dio, perchè ? - Inno Diocesano 2022 - 2023
04:25
Riproduci Video

Mio Dio, perchè ? - Inno Diocesano 2022 - 2023

Per Te - Inno Diocesano 2021 - 2022
04:58
Riproduci Video

Per Te - Inno Diocesano 2021 - 2022

Ti custodirà - Inno Diocesano 2020 - 2021
03:53
Riproduci Video

Ti custodirà - Inno Diocesano 2020 - 2021

Io siamo - Inno Diocesano 2019 - 2020
05:59
Riproduci Video

Io siamo - Inno Diocesano 2019 - 2020

bottom of page